Nieuwe gemeenteraad brugge

nieuwe gemeenteraad brugge De middeleeuwse residentie van Lodewijk van Gruuthuse, ridder van de Orde van het Gulden Vlies, hofambtenaar, mecenas, Duke of Winchester, wordt een oord van DJ's en staalarchitectuur. Er kwamen interpellaties en reacties van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Marleen Ryelandt (Groen), Martine Bruggeman (NVA). De gemeenteraad van Brugge komt op 1september bijeen. Gemeenteraad Brugge Stad geeft nieuwe invulling aan Brugse winter Deze namiddag heeft het stadsbestuur toelichting gegeven bij haar nieuwe plannen omtrent de ‘Wintermarkt’ van dit najaar en bij het referentiekader ‘Winterkompas’ dat ze lanceert. Het plan Brugge-zeehaven kwam in een versnelling. be T 050 44 8000 • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 : Artikel 133, 134, § 1 en 135, §2, 5°. (periode 2007 t/m 2012). Volgens Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, moet het verouderde Jan Breydelstadion tegen 2023 Brugge Pieter Marechal (38) heeft maandag op de Brugse gemeenteraad de eed afgelegd als nieuwe schepen. Deze voorstellen doen onze raadsleden: In bepaalde omstandigheden moeten fietsers bij een rood licht kunnen afslaan naar rechts. 250. gemeente en OCMW Kaprijke toetreden tot de opdrachtencentrale van de  28 okt 2020 We hebben afgelopen maandag op de gemeenteraad van Brugge de maand een nieuw besluit zou nemen en de procedure zou laten lopen. Maar op mijn voorstel gaf het schepencollege op 11 mei al negatief advies op deze aanvraag. be Laatste gemeenteraad in Brugge op maandag 14 december. De gemeenteraad van Brugge in september 20 werd gespreid over 2 dagen, gelet op de overvolle agenda. Albert JANSSENS, Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490, in: Handelingen voor het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1996. Gemeenteraad Stad Brugge. Het gaat om een straat in de nieuwe verkaveling nabij Legeweg in Sint-Andries die de naam Marie Pintelonstraat krijgt en de Jeanine Behaeghelstraat in Sint-Pieters. Ann Naert wordt met Nieuwjaar de nieuwe waarnemende gemeentesecretaris. Open Vld sloot de gemeenteraad van Brugge af, met het opperen van meer energiezuinige maatregelen in Brugge. Wellicht staan we er niet genoeg bij stil dat onze haven rechtstreeks of onrechtsreeks 27000 mensen tewerkstelt. Donderdagavond is de nieuwe Veurnse gemeenteraad officeel gelanceerd tijdens de installatievergadering. 30 uur of 21 uur', zegt Moenaert. Op de agenda in openbare zitting staan 55 punten. ” Nu maandag gemeenteraad in Brugge. Meer lezen: Het Laatste Nieuws regio Brugge 11. a en NVA vormen de meerderheid, CD&V, Vlaams Belang en Groen zetelen in de oppositie. De stad Brugge zal dus eerst een oplossing moeten zoeken. De Nieuwe Brugse gemeenteraad is dus bekend, met 20 leden van het kartel CD&V N-VA. wat het Vlaams Parlement is voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of De nieuwe provincieraad werd officieel geïnstalleerd op donderdag 6  Vele steden bieden nieuwe ouders een subsidie/premie aan indien zij opteren doen om Brugge verder op de kaart te zetten als een jonge, groene gemeente. 18-03-2021 Hits: 126 3-sep-2015 - Eens in de 4 jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraad haalde gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche zwaar uit naar het 'wurgcontract' dat het stadsbestuur het Sint-Andreasinstituut oplegt. Daardoor kan het nieuwe project gerealiseerd worden. Alle andere aanvragen worden niet goedgekeurd. Als sociaal en progressief gemeenteraadslid ga ik voor Brugge en al wie in Brugge woont. Vanavond Gemeenteraad. Nieuwe Video's. Meerdere vragen hebben betrekking op Zeebrugge. jaar, de opdrachtencentrale van Brugge loopt nog tot oktober 2018. Dat werd dinsdagavond beslist in de gemeenteraad. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open ziekenhuis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Natuurlijk stond het nieuwe stadion van Club Brugge op de agenda, fractie voorzitter Geert Van Tieghem hoopt dat de nieuwe doorbraak eindelijke tot een consistente Laadpalen in Brugge: veilig aanbod en transparante prijzen Gemeenteraadslid Dirk Barbier interpelleerde het college met de vraag hoe ver Brugge staat op het vlak van publieke laadinfrastructuur. Een sterk Brugs verhaal NIEUWE BLAUWE ZAK VANAF 1 APRIL; Wegens steeds nieuwere technologieën kunnen er steeds meer verpakkingen gerecycleerd worden. Wellicht staan we er niet genoeg bij stil dat onze haven rechtstreeks of onrechtsreeks 27000 mensen tewerkstelt. 000 euro • Omschrijving: begrotingswijziging 1 2019 Besluit Artikel 1 De gemeenteraad stelt de gewone dienst van de politiebegrotingswijziging over het dienstjaar 2019 Onze Brugse gemeenteraadsleden hebben het nieuwe jaar goed ingezet tijdens de gemeenteraad van eergisteren, waar ze, zoals altijd, de belangen van de Bruggelingen verdedigden. HERBELEEF. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: daarmee volgen we het advies van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Met sportnieuws, agenda, het weer, foto's van Brugge en meer. De gemeenteraad wordt voorgesteld het huishoudelijk reglement inzake de OCMW- en gemeenteraad Brugge Aan de nieuwe burgemeester, Brugge wil de uitstoot van CO 2 op haar grondgebied sterk verminderen en dat lijkt steeds beter te Breng de start van De Ronde terug naar Brugge Op 3 april 2021 Op de vooravond van Vlaanderens grootste koers, De Ronde van Vlaanderen geven we ook mee dat wij met N-VA Brugge absolute voorstander zijn van de terugkeer van de Ronde naar Brugge. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 De stad Brugge verhuist foorkramers naar de nieuwe randparking de Waggelwaterstraat. 452 EUR). brugge. Na een eerste editie in 2006, verscheen in 2012 een nieuwe en aangepaste editie van dit boek dat. “Een externe vijand zet ons met de voeten op de grond. Veurne Plus en CD&V vormen de meerderheid, N-VA en !nspraak zetelen in de oppositie. Het Nieuwe Rijbewijs [FREE EBOOKS] Het Nieuwe Rijbewijs Free EbooksHet rijke wijf. Er wordt daarbij rekening gehouden met de steeds toenemende digitalisering. De groen-zwarte vereniging heeft het recht om die velden nog tot juni 2023 te gebruiken. be Gemeenteraad Notulen Zitting van 27 augustus 2019 Art. Ze was ook bekend onder de namen Anne De Beir, Anne Lowyck of Jeanne Lowyck, maar haar straat zal vereeuwdig worden als de Jeanne De Beir-straat. Artikel 2 De gemeenteraad beslist om een toelage van € 2. 📌 The two digits form the red thread in our new De nieuwe gemeenteraad Brugge, zondag 8/10/2006. In de Gotische Zaal van het Stadhuis werden woensdagavond de 47 nieuwe gemeenteraadsleden aangesteld voor de nieuwe legislatuur. Op 1 januari 2018 worden nieuwe regels van kracht, om in Brugge toeristische wandelingen te organiseren of te begeleiden, waaronder de verplichte registratie. 655 vind-ik-leuks · 12 personen praten hierover. Op 24 november 1929 keurde de kerkraad het plan van de nieuwe kerk goed. De groen-zwarte vereniging heeft het recht om die velden nog tot juni 2023 te gebruiken. In 1616 wordt aan de noordzijde een nieuwe zijbeuk met driezijdig koor toegevoegd,  Eigenaar, Gemeente Brugge. Een nieuwe motor voor Brugge. Tien jaar later werd ter gelegenheid van de zendingsdagen in de voorlopige kerk een maquette van de nieuwe kerk tentoongesteld. 400 EUR (circa 700 grafkelders x 1. ” Aan het woord is Dirk Vanhegen (57), de nieuwe en ambitieuze voorzitter van het Brugs Handelscentrum, de overkoepelende vereniging van handelaars. Het bouwproject startte 2 jaar geleden. Het lokale politiekorps van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie. De nieuwe wijk zou goed zijn voor zestig woningen. . 27 February 2021 - 10:59BREAKING. PODCAST. A-raadslid Pascal Ennaert. 30 uur en is openbaar. De heropening van het Gruuthusemuseum nadert en de aangekondigde stijl spreekt boekdelen. Lees meer Gemeente Deerlijk - Vacature - Deskundige mobiliteit en omgeving. De aanleg van de parking is mits vertraging 2 Overeenkomst gemeente en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid – afsluiten nieuwe overeenkomst. Er zijn elf interpellaties ingediend van raadsleden. De uitzendingen worden gestreamd op het YouTubekanaal van Stad Brugge. De raad weigerde aanvankelijk het plan goed te keuren, temeer daar speculatief interessante blokken door Stübben voor groenaanleg werden gereserveerd en de stad daardoor We haalden het vroeger reeds aan: Brugge is een stad in stroomversnelling. 7-mrt-2015 - Eens in de 4 jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Op de agenda staan 40 punten in open zitting, waaronder de aankoop van twee nieuwe wagens voor de politie en vier lichte Brugge Pieter Marechal (38) heeft maandag op de Brugse gemeenteraad de eed afgelegd als nieuwe schepen. Maar de buurtbewoners zijn niet te vinden voor het nieuwe project dat de gemeenteraad van Brugge heeft goedgekeurd. Mercedes Van Volcem diende tussenkomsten in over Klein Appelmoes, het stadiondossier en Chartreuse. Hij volgt voor CD&V Martine Matthys op. De stad, gelegen in het noordwesten van het land, is tevens de hoofdplaats van het kieskanton Brugge , telt zelf vier gerechtelijke kantons en is de zetel van het bisdom Het nieuwe voetbalstadion wordt gebouwd naast het huidige Jan Breydelstadion en zou een van de mooiste van Europa worden. Eenmaal we aangekomen waren in het stadhuis van Brugge werden we zeer goed onthaald waarbij ze ons informatie gaven over hoe het in zijn werk gaat. Een belangrijke dag voor de gemeente De Panne. Het gaat om de Marie Pintelonstraat, een nieuwe verkaveling nabij de Legeweg in Sint-Andries, vernoemd Er moet dringend een nieuwe wind waaien door het winkel- en horecaplan van Brugge, nu is dit oude wijn in nieuwe zakken, aldus Van Volcem. Brugge - De Brugse gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor drie nieuwe straatnamen. In 1910 werd het nieuwe tracé van de lijn 51, via de Waggelwaterspoorbrug en het station Brugge-Sint-Pieters , in gebruik genomen, waarna geen Gemeenteraad Brugge Stad geeft nieuwe invulling aan Brugse winter Deze namiddag heeft het stadsbestuur toelichting gegeven bij haar nieuwe plannen omtrent de ‘Wintermarkt’ van dit najaar en bij het referentiekader ‘Winterkompas’ dat ze lanceert. Brugge - In Brugge is de gemeenteraad met een opmerkelijk incident van start gegaan. 60, fax: 02/57. Maar er zijn kansen voor deze stad. Hij volgt voor CD&V Martine Matthys op. Hij volgt Fernand Devriese op, die op 1 februari met pensioen gaat. Berichten over Brugge geschreven door Beschermcomite Gruuthuse en Onze Lieve Vrouwkerk Brugge De Brugse gemeenteraad heeft vanavond dinsdag een 360-tal mandaten te verdelen. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge [email protected] be • Bedrag inclusief btw: 30. Nieuwe Vlaamse primitief voor Musea Brugge! Musea Brugge is een Vlaamse primitief rijker: tevreden bestuur en directie Op 29 april keurde de Brugse gemeenteraad op voorstel van Musea Brugge de Ook in Ieper is de nieuwe gemeenteraad uit de startblokken Geschreven op 8 januari 2019 door Mario De Wilde Gisterenavond, op 7 januari, is de nieuwe Ieperse gemeenteraad officieel beëdigd tijdens een druk bijgewoonde installatievergadering: Open Ieper, sp. #heropening #Gruuthuse #museum #Brugge mei 20, 2019 mei 22, 2019 Beschermcomite Gruuthuse en Onze Lieve Vrouwkerk Brugge Avaaz , Brugge , Brugs erfgoed , Burgerpetitie , Erfgoed , Focus Wtv , Gemeenteraad Brugge , Gruuthuse , Gruuthusemuseum , Heritage at risk De gemeenteraad van Brugge komt op dinsdag 23 februari opnieuw bijeen. Bron: Foto©Het Nieuws Vandaag De gemeenteraad van Brugge komt op dinsdag 31 maart opnieuw bijeen. oplossing even in het nieuwe stadion van Club Brugge te spelen. Contacteer ons met jouw vragen/bemerkingen. Ludieke gemeenteraad leidt niet tot stadionakkoord Geplaatst door Thijs Masschelein november 28, 2011 juli 25, 2013 Geplaatst in 2011 BLANKENBERGE/DE HAAN/ZUIENKERKE – In het kader van het cultuurproject Blazuin kwamen de gemeentebesturen van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke samen om op een ludieke manier van gedacht te wisselen over de Dinsdag 25 juni is er gemeenteraad in Brugge, met op de agenda de bespreking van het beleidsakkoord. Begin maart 1890 onderstreepte minis-ter de Smet de Naeyer voor het eerst en met klem dat niet alleen Brugge, maar de hele Belgische gemeenschap gediend Gemeenteraad. Daardoor bedraagt de meerkost voor het ontruimen van de begraafplaatsen circa 1. 2013 - Duration: 5 Livestream gemeenteraad - maandag 29 april 2019 BE/942855/1146/12 Briefwisseling A. Milieu. BRUGGE - Morgen komt de gemeenteraad van Brugge bijeen. Anderzijds geeft dit ons ook de gelegenheid om het groen op te frissen en eventueel nieuwe elementen als banken of picknickbanken toe te voegen”, zegt Van Volcem. Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken. In deze virtuele leeszaal van het Stadsarchief Brugge vind je de belangrijkste bronnen om van jouw stamboomonderzoek een succes te maken. brugge. c) De manier waarop Brugge hieromtrend voortaan wil en zal werken, is identiek zoals nu reeds in diverse andere Vlaamse steden en gemeenten gebeurt. Het is geen De leden van de gemeenteraad en OCMW-raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De uitzendingen worden gestreamd op het YouTubekanaal van Stad Brugge. Brugge: Vanden Broele. Proficiat aan de nieuwe gemeenteraadsle den (en natuurlijk ook aan de anderen…). De gemeente, OCMW en AGB waren niet verplicht hierop in te tekenen. Hij volgt voor CD&V Martine Matthys op. Ook stelt de raad een vertrouwenscommissie in voor de benoeming van de nieuwe eerste burger van de stad. Donderdagavond is de nieuwe Veurnse gemeenteraad officeel gelanceerd tijdens de installatievergadering. Bewerkt en geplaatst door Eddy Persyn op maandag 24 oktober 2016 om 23u40 . Het hoofdkwartier ligt aan de Coiseaukaai, maar de politiemensen werken ook gedecentraliseerd vanuit diverse Brugse regio's. Veurne Plus en CD&V vormen de meerderheid, N-VA en !nspraak zetelen in de oppositie. ” Maar Pillen pleit tot slot ook voor een concrete denkoefening op dit vlak: “Het schoolzeilschip Zenobe Gramme gaat normaal gezien over een paar jaar ook uit de vaart genomen worden. Het nieuwe reglement komt er naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse decreet op het individueel bezoldigd personenvervoer (onder meer taxi's) dat vanaf januari 2020 in voege treedt. [email protected] Gemeenteraad Brugge debatteert over Gruuthuse Gisterenavond werd er hevig gedebatteerd over het nieuwe paviljoen aan Gruuthuse tijdens de gemeenteraad. Home · Bestuur; Gemeenteraad. Raadslid Bob Vanhaverbeke wil meer weten Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en het nieuw decreet Lokaal Bestuur is het noodzakelijk om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen, aan te vullen en te actualiseren. Posted on februari 16, 2021 by Coxydenoare Omdat de term sinds 2018 de lading niet meer dekt, heeft de organisatie beslist om af te stappen van de historische naam ‘Driedaagse’ . 806. Groen Brugge, Brugge (Brugge, Belgium). De stad Brugge bouwt een nieuwe museum- en kunstsite. het nieuwe rijbewijs its really recomended free ebook which you needed. Vanavond is er om 18u30 gemeenteraad in het Brugse stadhuis. www. Wellicht staan we er niet genoeg bij stil dat onze haven rechtstreeks of onrechtsreeks 27000 mensen tewerkstelt. A) als voorzitter van de gemeenteraad en installatie van nieuwe voorzitter Annick Lambrecht (SP. CD&V veroverde in totaal twaalf zetels, N-VA negen, terwijl het kartel Sp. De bal ligt nu bij de Vlaamse regering voor de definitieve beslissing. Dat werd dinsdagavond beslist in de gemeenteraad. De overeenkomst houdt een grondruil in. Want we kunnen dit niet alleen en samen Berichten over ambacht geschreven door De Nieuwe Beurze. Daarna wordt een nieuwe gezamenlijke procedure opgestart. De gemeenteraad is openbaar en vindt telkens op donderdag plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 19. De bal ligt nu bij de Vlaamse regering voor de definitieve beslissing. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet vereist de instemming van alle deelgenoten voor de toetreding van nieuwe deelgenoten. Op de agenda staan er 10 punten in open zitting. 886, Renaat Landuyt, € 123. Naar goede traditie waren er andermaal heel wat gevatte tussenkomsten vanuit de N-VA fractie. Goedkeuren procedure 'Aankoop keuken cafetaria sporthal Berlare' De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure voor de nieuwe keuken in de cafetaria van sporthal Berlare goed. Het gaat om een straat in de nieuwe verkaveling nabij Legeweg in Sint-Andries die de naam Marie Pintelonstraat krijgt en Tijdens de jongste gemeenteraad is het voorstel goedgekeurd twee namen toe te kennen aan nieuwe straten in Brugge. Gemeenteraad Brugge Stad geeft nieuwe invulling aan Brugse winter Deze namiddag heeft het stadsbestuur toelichting gegeven bij haar nieuwe plannen omtrent de ‘Wintermarkt’ van dit najaar en bij het referentiekader ‘Winterkompas’ dat ze lanceert. De pers en publiek moeten online mee volgen gezien de raadsleden ver uit elkaar zitten en een mondmasker moeten dragen. Dat werd bekendgemaakt in de gemeenteraad van dinsdag 27 augustus. De zitting start om 18. registratie. Nieuws en actualiteit uit Brugge. Volgens dat akkoord heeft Cercle Brugge nog tot 30 juni 2023 het recht om de oefenvelden van Jan Breydel te gebruiken, maar daar wil Club Brugge net zijn nieuwe stadion bouwen, en wel al vanaf de De gemeenteraad van Brugge komt op dinsdag 23 februari opnieuw bijeen. ZUIENKERKE - In Zuienkerke komt nu donderdag 26 november de gemeenteraad opnieuw samen. Albert JANSSENS, Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490, in: Handelingen voor het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 1996. Het Openbaar Vervoersplan werd eerder al voorlopig vastgelegd in de vervoerregioraad. Drieëntwintig van de Ook in Ieper is de nieuwe gemeenteraad uit de startblokken Geschreven op 8 januari 2019 door Mario De Wilde Gisterenavond, op 7 januari, is de nieuwe Ieperse gemeenteraad officieel beëdigd tijdens een druk bijgewoonde installatievergadering: Open Ieper, sp. Op de agenda staan 37 punten in open zitting. Dat zijn de huidige oefenterreinen van Cercle Brugge. Meerdere vragen hebben betrekking op Zeebrugge. De i Gemeenteraad in Ichtegem gisteravond. Type, Staakmolen met gesloten voet. 27 feb 2020 stad Brugge een nieuwe overheidsopdracht heeft uitgeschreven. De gemeente Oostkamp wil elektrisch rijden een boost geven en daarom ging men een samenwerking aan met Coopstroom vzw voor 3 elektrische deelwagens […] De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 september 2020. Projectweek Brugge Sint-Pieters 8:36. van Brugge met BRUGGE - In het stadhuis heeft de 53-jarige Dirk Van Nuffel de eed afgelegd als nieuwe korpschef voor de Brugse politie. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) beloofde eerder dat hij het advies van de provincie zou volgen. Er komt daarmee een expohal op de Garenmarkt, waar het Sint-Andreasinstituut voorheen was. (Belga) De stad Brugge bouwt een nieuwe museum- en kunstsite. Agendapunt 35 aktename ontslag Andre Van Nieuwkerke (SP. Nadat burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag vertrok, is er een vacature. Een maand later verleende de gemeenteraad haar goedkeuring. De zoektocht naar de verdwenen moeder uit Dilsen Feestelijke opening nieuwe campus ZoWe verpleegkunde – Brugge Sint-Michiels . De gemeenteraad van Utrecht legt donderdagochtend een profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. 18-03-2021 Hits: 126 Brugge trekt nu 30. Proficiat aan de nieuwe gemeenteraadsle den (en natuurlijk ook aan de anderen…). De nieuwe organisatie indeling van de gemeente Den Helder zorgt ervoor dat de   16 april 2021 De gemeenteraad van Brugge keurde twee nieuwe straatnamen definitief goed. Hij volgt voor CD&V Martine Matthys op. 1 / 14 De eerste werkdag van het jaar na de gemeenteverkiezingen wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) vormen. 5. “Waarvan amper veertien voor de oppositie”, foetert N-VA. 4. In de gemeenteraad werd een protocolovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het Sint-Andreasinstituut. Een stad op weg naar de 21ste eeuw, Brugge, 1987. Hoewel de stad in de meeste wijken dicht bebouwd is en dus nog weinig plaats voor nieuwe straten overblijft, telt de historische binnenstad anno 2012 circa 380 straten en pleinen. 016. In het nieuwe stadion is er plaats voor 40. Dirk De fauw triomfeert er met 31,9 procent en is de nieuwe burgemeester. Dit wordt dus woensdag 2 januari om 18 uur. 16 april De gemeenteraad van Brugge keurde twee nieuwe straatnamen definitief goed. Het geeft ze adem, het is een ontmoetingsplaats en een rustpunt, maar ook een plaats waar je samen kan vieren. Bart Huysentruyt 15-12-20, 08:54 Laatste update: 15-12-20, 11:00 Drie nieuwe schepenen en twee gemeente-raadsleden die Brugge én de gemeenteraad verlieten, dat waren de opvallendste wissels uit het voorbije jaar. De samenstelling wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. v. 039, 30. Een stad op weg naar de 21ste eeuw, Brugge, 1987. Covid-19 – Corona update toeristische rondleidingen De live streaming biedt je van thuis uit de mogelijkheid op het moment zelf de sfeer op te snuiven in de gemeenteraadzaal. Er zijn enkele verschuivingen en nieuwe gezichten en bovendien zijn ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité De installatie van de nieuwe gemeenteraad is zonder problemen verlopen. Net zoals haar voorganger is zij juriste van vorming. De nieuwe CD&V en N-VA raadsleden met hun aantal voorkeurstemmen: Patrick Moenaert 17450 Jean-marie Bogaert 2150 Hilde Decleer 3031 Dirk De Fauw 4800 Jean-Pierre Vanden Berghe 4172 Lieve Mus 3537 Boudewijn Laloo 3396 Op 19 december 2017 zijn Staf Dobbels, Pieter-Jan Dessein en ikzelf een gemeenteraad gaan bijwonen in Brugge. “We klagen het Gemeenteraad Brugge over meerjarenplan. 'De meeste concerten beginnen rond 20. September 2 at 2:53 AM · Brugge, Belgium · Bekijk hier mijn tussenkomst in het actualiteitsdebat over de coronacrisis gisterenavond in de gemeenteraad. Maar de buurtbewoners zijn niet te vinden voor het nieuwe project dat de gemeenteraad van Brugge heeft goedgekeurd. Musea Brugge bundelt 14 stedelijke musea. Het totale complex kost meer dan 134 miljoen euro. Die wijzigingen zijn er gekomen na vier hoorzittingen in Oppositiepartij Vlaams Belang wil nog deze maand een extra gemeenteraad over de toekomst van het voetbal in Brugge. Mehr von Brugsch Handelsblad, Brugge - Torhout auf Facebook anzeigen De gemeenteraad van Brugge komt dinsdag 28april opnieuw bijeen. Oxyclean Classic Brugge-De Panne nieuwe naam voor Driedaagse Brugge-De Panne. De Lijn  Categorie: Gemeenteraad. Bruggelingen kunnen de raad immers live volgen thuis via de livestream. ’ Wat als Cercle weigert om in nieuwe Clubstadion te spelen? Er hoeft toch geen probleem te zijn, zegt Club Brugge. 6 December 2020 - 03:17BREAKING. Volgens dat akkoord heeft Cercle Brugge nog tot 30 juni 2023 het recht om de oefenvelden van Jan Breydel te gebruiken, maar daar wil Club Brugge net zijn nieuwe stadion bouwen, en wel al vanaf de Vorige maand lanceerden we onze campagne 'Zorgen voor morgen begint vandaag' en ondertekende de burgemeester, het Schepencollege en de Gemeenteraad het burgemeestersconvenant. Z. De bouw begin op Gemeenteraad in Brugge op 29 maart. Als bijlage de tekst van het woordje namens WOplus op het einde van de zitting. Dit is de officiële pagina van het arrondissementele bestuur van N-VA Een sterk Brugs verhaal, Brugge. Bekijk hier de livestream van de gemeenteraad van dinsdag 27 april 2021. Het gaat om de Marie Pintelonstraat, een nieuwe verkaveling nabij de Legeweg in Sint-Andries, vernoemd Brugge denkt aan nieuwe brandweerkazerne op betere locatie. 87, email: rzsj. LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk ter wereld en stelt professionals als Nicolette Brugge in staat referenties voor aanbevolen kandidaten, branchedeskundigen en zakenpartners te vinden. Actie is dus nu nodig. Ons bestuur had met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een overeenkomst om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners die op 01 januari de voorkeurtarieven genieten bij het R. Er kwamen interpellaties en reacties van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Marleen Ryelandt (Groen), Martine Bruggeman (NVA). Katelijne-eiland, zicht vanop de hoge brug (R30), copyright Google Street view, juni 2013 Brugge, woensdag 18 december 2019 - De Brugse Gemeenteraad keurde in november 2019 een aantal nieuwe straatbenamingen goed. Er staan 31 punten op de agenda van de openbare zitting. 05. Tot nu toe zijn er nog geen interpellaties ingediend De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 september 2020. Nog voor de zomer zal Fluvius de laadpalen plaatsen zodat 2 wagens hier elektrische stroom kunnen opladen. Op de agenda staan er 21punten in open zitting. Hierdoor komt N-VA, die gedurende zes jaar de partner van CD&V was, in de oppositie terecht. Brugsch Handelsblad, Wie is wie in de Brugse gemeenteraad? (1947-1988), Brugge, 1989. Burensportdienst IGOS (InterGemeentelijk Overleg voor de Sport) is een interlokale samenwerking tussen Beernem, Brugge, Damme, Oostkamp, Jabbeke,  Registratiekantoor Brugge: Koning Albert I-Laan 1-5, bus 3, 8200 Sint-Michiels, tel: 02/57. Gemeenteraad Brugge wil nieuw stadion Bij het nieuwe onderkomen moet ook een nieuw winkelcentrum komen. Pascal Ennaert, gemeenteraadslid Brugge, Brugge. Zij hebben een petitie 16 april De gemeenteraad van Brugge keurde twee nieuwe straatnamen definitief goed. a. Er werd slechts één interpellatie ingediend, dit door SP. Hieronder staan de dagordes voor de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijn te Zuienkerke. Het nieuwe raamcontract Stad Brugge waarvoor we interesse toonden, leverde een nieuwe opdrachtnemer op met een forse prijsstijging tot gevolg. Club Brugge brengt eigen middelen in, 45 miljoen euro. Hieronder staan de dagordes voor de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijn te Zuienkerke. Gemeenteraad in Lichtervelde: raadslid vreest dat verkaveling voor nieuwe wateroverlast kan zorgen in Lichtervelde. De stad Brugge denkt eraan om op termijn een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Brugge, vrijdag 24 januari 2020 - Het nieuwe zonale veiligheidsplan is klaar én goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Dat werd dinsdagavond beslist in de gemeenteraad. Op 25 juli 1874 besprak de Brugse gemeenteraad een plan tot het bouwen van een houten stationsgebouwtje op de plaats "nabij de Kom … waar de trein Blankenberge-Brugge gewoonlijk halt houdt". (Fotokopieën) briefwisseling, nota’s, notities, verslag Syndicale Commissie voor Advies stad Brugge, uitnodiging Agendacommissie en werknota CVP-arrondissem Het contract met de huidige verwerker via het raamcontract Stad Brugge liep ten einde op 31 december 2019. De installatie van de nieuwe gemeenteraad is zonder problemen verlopen. Club Brugge wil het nieuwe stadion op de oefenvelden naast het Jan Breydelstadion bouwen. Bron: Foto©Het Nieuws Vandaag Cercle Brugge heeft daarom nooit ingestemd met deze onduidelijke oplossing. Meer lezen over PERSBERICHT: “Wil Brugge haar werelderfgoedstatus kwijt?”n. brugge. Het ziekenhuis investeert  De gemeente heeft besloten tot een pakket maatregelen om inwoners, ondernemers en Op 1 april is de start van het nieuwe seizoen in Kinderdijk en gaat het  Naargelang de gemeente en het aantal inwoners dat ze als burgemeester samen met het schepencollege Brugge, 117. Maasmechelse gemeenteraad met beperkte agenda. 27 February 2021 - 10:59BREAKING. Zoals afgesproken aan het begin van de legislatuur gingen drie nieuwe schepenen aan de slag. Opening nieuwe schoolgebouw, Brede school De Springplank Heino - 19. be of Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www. com wou de zitting rechtstreeks uitzenden, maar dat was tegen de zin van Eerste opvolger als voorzitter van de gemeenteraad is Neil Couhysder (° 1 september 1998 Brugge). Schepen voor Sociale Zaken Dirk De fauw (CD&V) vraagt namens de Noord-Zuiddienst om een motie in te dienen inzake het nucleair wapenbeleid van de federale regering. Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken. A de Brugse Lijst) moet  Wegwi s in uw gemeente. BRUGGE - Op maandag 14 december is er de laatste gemeenteraad van het jaar in Brugge. Op 3 januari 2019, De nieuwe Gemeente- en OCMW-raad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) werd op 2 Een goed gevulde agenda op de Brugse gemeenteraad van 26 februari. Er wordt veel volk verwacht. Op de gemeenteraad staan 30punten in open zitting. De lokale nieuwswebsite stadsomroep. Officiële website van gemeente Súdwest-Fryslân . Dat werd dinsdagavond duidelijk op de gemeenteraad na een vraag van raadslid Yves Buysse (Vlaams Belang). Dilsen-Stokkem. Concreet gaat het om 4 nieuwe straatnamen in de nieuwe verkaveling Smallestraat - Brugse Steenweg te Koolkerke Brugge. De twee verenigingen (Club en Cercle) zouden dan huur betalen aan die vennootschap. Zoals gebruikelijk met zo’n installatie komt er steeds ook veel familie, sympathisanten en vrienden. Berichten over Brugge geschreven door Beschermcomite Gruuthuse en Onze Lieve Vrouwkerk Brugge In de Brugse gemeenteraad is er dinsdagavond gestemd over het voetbaldossier. Eerst en Voor de 19de eeuw zijn de notulen van de Brugse gemeenteraad en de bevolkingsregisters van de  Gemeenteraad. De partij behaalt ruim vijf procent meer dan tijdens de vorige BREAKING vanop de Brugse gemeenteraad: ‘CLUB BRUGGE HEEFT EEN NIEUWE GROENE VIJAND’ Met veel belangstelling hebben we zonet via de livestream de interpellatiie rond het stadiondossier in de Brugse Morgen gemeenteraad in Brugge. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en geven daarbij geen Lees verder… Gemeenteraad Brugge debatteert over Gruuthuse Gisterenavond werd er hevig gedebatteerd over het nieuwe paviljoen aan Gruuthuse tijdens de gemeenteraad. De gemeenteraad zal in hybride vorm doorgaan waarbij de raadsleden naar Lees verder. Tussenkomst in de gemeenteraad n. De agenda kan je een week voor elke zitting hieronder raadplegen. Functie, Oliemolen. Vanavond is er de gemeenteraad in Zedelgem waarbij de gemeente een standpunt gaat innemen over het nieuwe stadion van Club Brugge. Bekijk meer van Brugsch Handelsblad, Brugge - Torhout op Facebook Dan ben je bij Archiefbank Brugge aan het juiste adres. Brugsch Handelsblad, Wie is wie in de Brugse gemeenteraad? (1947-1988), Brugge, 1989. be,   U bent deskundige of vertaler/tolk. BRUGGE - In Brugge wordt de gemeenteraad nu maandag samen geroepen. be 3/352 De gemeenteraad bekrachtigt het dringend besluit van de De gemeenteraad beslist om een toelage van € 2. AGENDA GEMEENTERAAD 27 JANUARI 2015 Verslaggever : Burgemeester Renaat Landuyt 1 Stedenbeleid – overeenkomst met CAW Noord-West-Vlaanderen voor uitvoering van […] Brugge - De Brugse gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor drie nieuwe straatnamen. Binnen het stadsbestuur bestaat er niet echt consensus over de nieuwe parking. Goed nieuws dus dat er nieuwe ontwikkelingen op komst zijn voor een toekomstgerichte ontsluiting. Burgemeester Landuyt zal die lijst van progressieve Bruggelingen trekken, voor de Brugse Vrijen wordt Sammy Roelant het gezicht. Dit zogenoemde politieplan is een leidraad voor de werking van het Brugse politiekorps voor de komende jaren. BRUGGE Johan Coens (44) wordt vanaf 1 juni de nieuwe stadssecretaris van Brugge, de hoogste ambtenaar op het Brugse stadhuis. Zoals gebruikelijk met zo'n installatie was er ook veel familie, sympathisanten en vrienden opgekomen De burgemeester Ann Vanheste was reeds aangesteld door de gouverneur. Kenmerken, Later ingericht als  14 okt 2018 CD&V behaalt zeventien zetels in de gemeenteraad, vier meer dan in 2012. 500 toe te kennen aan de dierenorganisatie Beestjes in Nesten, Zandwege 11, 8000 Brugge. Ze bespreken onder meer het stadsbudget voor 2018. Er zijn elf interpellaties ingediend van raadsleden. 23 September 2019 - 09:02BREAKING. 977. Dat staat op papier. gemeenteraad van Brugge werd een krediet van 5. het bestuursakkoord “Toekomstakkoord voor Brugge” Geachte heer Burgemeester, Geachte Schepenen, Geachte voorzitter, Beste collega’s, Het beleidsakkoord dat hier vanavond op ter goedkeuring aan ons voor ligt is een krachtig document. Zoals gebruikelijk met zo'n installatie was er ook veel familie, sympathisanten en vrienden opgekomen De burgemeester Ann Vanheste was reeds aangesteld door de gouverneur. De uitverkoren gemeenteraadsleden mogen zich dan bezighouden met het bedenken van nieuw beleid. Er staan nu reeds 47 punten op de open agenda. Dat was wennen voor de gemeenteraadsleden en voor de volgers. a Brugge en de Brugse Vrijen zullen in 2018 samen hun schouders zetten onder een gemeenschappelijke open lijst. De lokale nieuwswebsite stadsomroep. Op de agenda in openbare zitting staan 55 punten. BRUGGE - De gemeenteraad van Brugge komt morgen dinsdag opnieuw bijeen. Neil studeert Master Bestuurskunde en publiek management aan de UGent en hoopt tegen januari 2022 zijn masterdiploma op zak te hebben. Sinds jaar en dag kunnen burgers de gemeenteraad in het stadhuis komen volgen, nu kan dat dus ook van thuis uit, via pc, tablet of smartphone. 15 uur. Er kwamen interpellaties en reacties van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Marleen Ryelandt (Groen), Martine Bruggeman (NVA). De raadsleden mogen fysiek of virtueel de raad volgen die doorgaat in de Notelaar. En opvallend, ook onder meer fietspaden kunnen nu namen krijgen. Sinds jaar en dag kunnen burgers de gemeenteraad in het stadhuis komen volgen, nu kan dat dus ook van thuis uit, via pc, tablet of smartphone. En dus bereiden ze zich voor om de gemeenteraad van april niet in de raadzaal van het stadhuis, maar via digitale weg te organiseren. Het is gebeurd! Het nieuwe gebouw voor het opleidingscentrum ZoWe verpleegkunde is klaar. Integendeel, we willen alleen het beste voor Brugge. Zij zullen de komende jaren tussen 2012 en 2018 zetelen in de Brugse gemeenteraad. Op de agenda staan er 43 punten in open zitting. Je kan ook van thuis de gemeenteraad volgen. ton zwerfvuil aan Jouw gemeente en buurgemeenten Rekken nieuwe Albert Heijn zo goed als gevuld: “Door de Hollandse aanpak is het heel Diksmu 16 april 2021 Buurtbewoners mogen de plannen van het nieuw voetbalstadion van in de gemeenteraad samen gaan voor een nieuw stadion voor Club”,  Deze uitbreiding omvat tien nieuwe dossiers. Maandag en dinsdag, komen de 47 raadsleden samen. In afwachting van een nieuwe procedure, wordt voorgesteld in te stappen in de opdrachtencentrale ICT van Brugge. De aanleg van de parking is mits Opvallende eensgezindheid in de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands afgelopen week. De stad zegt niet meteen nee. 2 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2021 De Gemeenteraad, De opmaak en goedkeuring van de begroting wordt geregeld door de wet van 15 mei 2007 op de Open Vld Brugge stelt graag haar vijf verkozenen voor: Sandrine De Crom, Jasper Pillen, Mercedes Van Volcem, Jean-Marie De Plancke en Severine Maes. Raadsleden kunnen volgen in de Gotische Zaal maar ook van thuis. “De beleidsnota is geen antwoord op de uitdagingen waarvoor onze Stad staat: het keren van de stadsvlucht, het aanzwengelen van het ondernemerschap en het aanpakken van de werkloosheid. Daar werd een protocolovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het Sint-Andreasinstituut. Schepen Hilde Decleer (CD&V) deelt standplaatsen voor friet- en gebakkramen op de Markt uit en 7-feb-2016 - Je bent 18 jaar, woont in België en je mag gaan stemmen. Dat staat op papier. 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet. Het aantal elektrische wagens stijgt en aangezien de federale … CD&V komt als grote winnaar uit de bus in Brugge. Meer lezen over Kanttekeningen bij de #heropening van het #Gruuthusemuseum #Brugge maart 27, 2019 maart 27, 2019 Beschermcomite Gruuthuse en Onze Lieve Vrouwkerk Brugge #GemrB , Bedreigd erfgoed , Brugge , Brugs erfgoed , Burgerpetitie , Erfgoed , Focus Wtv , Gemeenteraad Brugge , Gruuthuse , Gruuthusemuseum , Heritage at risk , Livestream Een delegatie van actie- en drukkingsgroep FC Bruges Taskforce ‘5 na 12' heeft dinsdag een snoepzakje met zure beertjes overhandigd aan de leden van de Brugse gemeenteraad. Zij komt in de plaats van Luc Deneyer die loopbaanonderbreking neemt. a/Groen. Club Brugge wil het nieuwe stadion op de oefenvelden naast het Jan Breydelstadion bouwen. 2 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2021 De Gemeenteraad, De opmaak en goedkeuring van de begroting wordt geregeld door de wet van 15 mei 2007 op de Gemeenteraad Brugge Extra gemeenteraad over beurs- en congreshal Gisteren vond op mijn vraag en die van de vier oppositiepartijen een extra gemeenteraad plaats over het duurste bouwproject ooit in het stad Brugge: de nieuwe beurs- en congreshal die 40 miljoen euro zou gaan kosten. Je vindt hun contactgegevens op de website van de stad:. De Brugse gemeenteraad keurde in de zitting van 17 december 2019 het nieuw stedelijk reglement over standplaatstaxi's goed. De stad kan dit op vier kruispunten op een veilige manier invoeren. De meerderheid van de Brugse gemeenteraad, 23 van de 44 aanwezigen, koos voor een nieuw stadion in Loppem. V. De openbare agenda telt 23 dossiers. Momenteel staan er al gratis  uit Brugge. De plannen werden gemaakt door Jozef en Luc Viérin. Op de agenda staan 40 punten in open zitting, waaronder de aankoop van twee nieuwe wagens voor de politie en vier lichte Nadat er in maart geen gemeenteraad plaatsvond in Brugge, kwam de raad de afgelopen twee dagen virtueel samen. Dit was dus dinsdag 2 januari. Agalev-oudgediende Guido Maertens kwam in de gemeenteraad op het zitje van Lepoutre te zitten Vanavond vindt de laatste gemeenteraadszitting van het jaar plaats in het stadhuis van Brugge. Politiek Brugge maakt zich op voor twee marathonzittingen van de gemeenteraad. Hij uitte zijn bezorgdheid omtrent de plotse, nieuwe verkavelingsaanvraag in de Sint- Trudostraat in Assebroek. Hij volgt Philippe De Wulf op. De vorst betrok de Brugse burgemeester en de bevoegde schepen bij de opmaak van het nieuwe ontwerp, maar de Brugse gemeenteraad kon de inmenging van de vorst niet waarderen. 540 frank gestemd voor de ont-eigeningen van de 111 hectare voorzien in het plan Piens. Tot nu toe zijn er nog geen interpellaties ingediend De gemeenteraad van Brugge komt dinsdag 28april opnieuw bijeen. Het gaat om een straat in de nieuwe verkaveling nabij Legeweg in Sint-Andries die de naam Marie Pintelonstraat Read the new N-VA Beernem's home-to-house magazine here!!️!! ️ 📌 16 against 9! This grade combination is synonymous with the vote in the city council every time N-VA Beernem launches a proposal 📌 While our nine council members are obviously in favour, the 16 council members of the majority vote as good as any N-VA proposal. De vorst betrok de Brugse burgemeester en de bevoegde schepen bij de opmaak van het nieuwe ontwerp, maar de Brugse gemeenteraad kon de inmenging van de vorst niet waarderen. De gemeenteraad van Brugge komt op 1september bijeen. 28 September 2020 - 08:04BREAKING. Er werd met dit element rekening gehouden bij het becijferen van de totale kostprijsraming. I. Raadslid Bob Vanhaverbeke wil meer weten 'BRUSK', een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge 26 januari 2021 Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de Stad in een De gemeenteraad van Brugge komt vanavond opnieuw bijeen. Het kanaal Gent-Brugge in de Vallei van de Zuidleie 04/09/2009: Vallei van de Zuidleie blikvanger van nieuwe toeristische brochure gemeente Oostkamp  Tijdelijk beschermingsgebied na nieuwe uitbraak vogelgriep in Waregem. Hij pleitte er dan ook voor om de Pascal Ennaert, gemeenteraadslid Brugge is feeling excited at Stadhuis Burg. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Beernem koos CD&V voor een coalitie met Sp. Informatie, nieuws en diensten van onze gemeente staan hier centraal. Hiermee geven we het signaal dat Brugge tegen 2030 40% CO2 wil besparen en dat graag samen met zoveel mogelijk Bruggelingen, bedrijven, horeca, bezoekers, verenigingen wil doen. Als de plannen worden goedgekeurd, gaan de werken van start. 30 u. De vervoerregio Brugge heeft op maandag 23 november het nieuwe vervoerplan voor de regio definitief goedgekeurd. Vanaf 2025, als bijvoorbeeld de nieuwe mijnenjagers in de vaart komen, zal dit capaciteitsprobleem afnemen. De eerste werkdag van het jaar na de gemeenteverkiezingen wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. BRUGGE - De gemeenteraad van Brugge komt voor het eerst sinds maanden terug samen in de Gotische Zaal van het Stadhuis. Afkomstig uit Brugge woont zij evenwel reeds jaren in de Aerebeek. Het wordt terug een virtuele gemeenteraad die live te volgen zal zijn. De Brugse afdeling van de Vlaamse sociaal ecologische partij. Er zijn enkele verschuivingen en nieuwe gezichten en bovendien zijn ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité Gemeenteraad in Lichtervelde: raadslid vreest dat verkaveling voor nieuwe wateroverlast kan zorgen in Lichtervelde. Gemeenteraad Brugge Extra gemeenteraad over beurs- en congreshal Gisteren vond op mijn vraag en die van de vier oppositiepartijen een extra gemeenteraad plaats over het duurste bouwproject ooit in het stad Brugge: de nieuwe beurs- en congreshal die 40 miljoen euro zou gaan kosten. BRUGGE - In Brugge wordt de gemeenteraad nu maandag samen geroepen. a. Op de agenda in openbare zitting staan 55 punten. ” Maar Pillen pleit tot slot ook voor een concrete denkoefening op dit vlak: “Het schoolzeilschip Zenobe Gramme gaat normaal gezien over een paar jaar ook uit de vaart genomen worden. Gebouwd, 1790, heropgericht in 1970. Vanaf 2025, als bijvoorbeeld de nieuwe mijnenjagers in de vaart komen, zal dit capaciteitsprobleem afnemen. com wou de zitting rechtstreeks uitzenden, maar dat was tegen de zin van (Belga) De algemene commissie van de gemeenteraad van Brugge heeft vrijdagavond de wijzigingen aan het stedelijk mobiliteitsplan besproken. De gemeenteraad is openbaar en vindt telkens op donderdag plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 19. be | [email protected] You can read many ebooks you needed like with easy step and you will get this ebook now. 000 euro van het Stedenfonds uit om een nieuwe busverbinding te starten, die op vrijdag en zaterdag vanaf 20 uur naar Het Entrepot zal rijden. Al heeft Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) het nu wel gehad. Alleen journalisten en Brugse gemeenteraadsleden kunnen toegang krijgen tot ons extranet. De opbouw van het stadion wordt geschat op meer dan 2 We haalden het vroeger reeds aan: Brugge is een stad in stroomversnelling. Kijk hieronder naar de live uitzending (vanaf 19 uur). Het lokale politiekorps van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie. De bouw begin op In Brugge worden kleine stadsbussen ingezet van 9 en 10m, kleiner dus dan de courante types standaardbus (12m) en gelede bus (18m). Daar werd een protocolovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het Sint De eerste werkdag van het jaar na de gemeenteverkiezingen wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Oppositiepartij N-VA stelde daarin een nieuwe bebloemingswedstrijd voor en CD&V, de absolute meerderheid in de fusiegemeente, stemde daar mee in. Maar Brugge is de enige West-Vlaamse stad waar enkel en alleen het stadscentrum bediend wordt met deze […] Het ontslag van Steven Lepoutre heeft een bescheiden stoelendans op gang gebracht bij Groen! Brugge. 18 . ’ De gemeenteraad van Brugge keurde twee nieuwe straatnamen definitief goed. Er zijn elf interpellaties ingediend van raadsleden. 23 November 2020 - 12:30BREAKING. Actie is dus nu nodig. Sandy Buysschaert, schepen voor Mobiliteit: “Ik denk dat we sowieso met de trein, de tram, de bus en de centrumbus een ruim aanbod hebben […] We haalden het vroeger reeds aan: Brugge is een stad in stroomversnelling. Het gaat om een straat in de nieuwe verkaveling nabij  Nieuw plan voor openbaar vervoer. groenbrugge. Op de agenda staan er 21punten in open zitting. Hij volgt voor CD&V Martine Matthys op. Goed nieuws dus dat er nieuwe ontwikkelingen op komst zijn voor een toekomstgerichte ontsluiting. Sinds enige maanden zijn er nieuwe regels om u te laten registreren. Nu maandag gemeenteraad in Brugge. Brugge, dinsdag 17 oktober 2017 - Sp. 08. a en NVA vormen de meerderheid, CD&V, Vlaams Belang en Groen zetelen in de oppositie. Een van de discussiepunten op de laatste gemeenteraad te Brugge was de komst van een filiaal van een buitenlandse winkelketen op de Markt. In deelgemeente Koolkerke wordt een nieuwe verkaveling aangelegd, waarvan drie straten worden vernoemd naar Brugse vrouwen uit de geschiedenis: Brugge – Club Brugge wil een joint venture oprichten met de stad om de bouw van de twee nieuwe stadions te financieren. De agenda kan je een week voor elke zitting hieronder raadplegen. Bart Huysentruyt 15-12-20, 08:54 Laatste update: 11:0 Tom ROOSE, Het gemeentelijk politiek personeel te Brugge van 1947 tot 1983, licentiaatsverhandeling (onuitgegeve,n), RUG, 1986. 6. Als bijlage de tekst van het woordje namens WOplus op het einde van de zitting. Op de gemeenteraad staan 30punten in open zitting. Wie ben je? Ik ben Anja van Brugge, 29 jaar en werk 4 jaar bij de gemeente. Bron: Foto©Het Nieuws Vandaag In Brugge gaan ze ervan uit dat de ‘social distancing’-regels nog een tijdje van kracht zullen blijven. Dat zijn de huidige oefenterreinen van Cercle Brugge. Zo zijn er onder meer akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Brugge (inclusief Zeebrugge en Sint-Pieters) en deelgemeenten (Assebroek Gemeenteraad Brugge wil nieuw stadion Bij het nieuwe onderkomen moet ook een nieuw winkelcentrum komen. Nieuwe Zeesluis; Nx; Bekijk hier de livestream van de gemeenteraad van maandag 26 april 2021. Het hoofdkwartier ligt aan de Coiseaukaai, maar de politiemensen werken ook gedecentraliseerd vanuit diverse Brugse regio's. Voorlopig vastleggen nieuwe straatnaam Lokaal Bedrijventerrein De gemeenteraad legt een nieuwe straatnaam voorlopig vast: Goudberg. net. Nieuwe account   26 jan 2021 Dat heeft de Brugse burgemeester maandag in de gemeenteraad gezegd. Deze keuze werd op luid gejuich onthaald bij de Nu donderdag gemeenteraad in Zuienkerke. Ebook reader. 30 u. De N-VA fractie liet van zich horen en kwam op volgende punten tussen: Gemeenteraadslid Nele Caus vertaalt het groene engagement van N-VA Brugge in een concreet voorstel op de gemeenteraad van 26/2. 500 toe te kennen aan de dierenorganisatie Kat Zoekt Thuis, Stropkaai 21, 9000 Gent. Financiële informatie Financiële informatie De voorbereidingen voor twee parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische voertuigen op het Sint-Pietersplein kunnen starten. 27 February 2021 - 10:59BREAKING. “Ze zijn er voor de inwoners, het is hun grote tuin. 1,113 likes · 9 talking about this. Onze combinatie van historische locaties, veelzijdige collecties en de verwevenheid met het rijke verleden van Brugge spreekt tot de verbeelding van Cercle Brugge - OHL Zaterdag 16. be of op het nummer 050 44 8000. Met sportnieuws, agenda, het weer, foto's van Brugge en meer. Het arrest van de Raad van State rond de Blankenbergse Steenweg veroorzaakt onzekerheid bij Club en Cercle. Gebruikte zoektermen: Verfijn je zoekopdracht Groep 9 Toerisme 16; Musea 6; DRO 2; Personeel 2; Cultuur 1; DRO Monumentenzorg 1; C&C 1; Informatica 1; persextern 1 Katleen Lanckriet-Van Steen volgt Lippens op als voorzitter van gemeenteraad Brugge Brandweerkazerne decor voor nieuwe fictiereeks op Eén, en ook pompiers spelen mee: Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Dat besliste de Brugse gemeenteraad al eind februari. Eenmaal we aangekomen waren in het stadhuis van Brugge werden we zeer goed onthaald waarbij ze ons informatie gaven over hoe het in zijn werk gaat. 333 likes. brugge. College van burgemeester en schepenen Het college begon het jaar in een nieuwe samen-stelling. 616. Zij hebben een petitie Gisterenavond werd er hevig gedebatteerd over het nieuwe paviljoen aan Gruuthuse tijdens de gemeenteraad. Dit was dus dinsdag 2 januari. De stad Brugge zal dus eerst een oplossing moeten zoeken. Bekijk deze informatie  Het Brugse Stads- en OCMW-archief Bewind een nieuwe administratie werd uitgebouwd: notulen gemeenteraad, akten burgerlijke stand, bouwvergunningen,   10 jan 2020 Voor een nieuw stadion van Cercle Brugge kijkt de burgemeester naar "De overgrote meerderheid van gemeenteraad staat achter het plan",  Sinds 1 januari 2019 is de voltallige Brugse gemeenteraad ook de OCMW-raad. Gemeenteraad. Blauw-zwart herhaalt in zijn prospectus ‘dat Cercle Brugge, indien nodig, tijdens een overgangsperiode in het nieuwe stadion van Club Brugge mag spelen. Brugge Pieter Marechal (38) heeft maandag op de Brugse gemeenteraad de eed afgelegd als nieuwe schepen. De gemeenteraad zal in hybride vorm doorgaan waarbij de raadsleden naar Lees verder. I. Wat de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 pleitte onze fractieleider Geert Van Tieghem andermaal voor een zuinig en efficiënt beleid. En omdat SAMEN altijd STERKER is, reken ik ook op De nieuwe wijk zou goed zijn voor zestig woningen. a/Groen er vier achter hun naam heeft. (Belga) De stad Brugge bouwt een nieuwe museum- en kunstsite. Een (Belga) De stad Brugge verhuist foorkramers naar de nieuwe randparking de Waggelwaterstraat. Op de eerstvolgende gemeenteraad van dinsdag 15 september wordt het Openbaar Vervoerplan 2021 van de Vervoerregio Brugge ter akteneming voorgelegd. De gemeenteraad van Brugge komt op dinsdag 31 maart opnieuw bijeen. Nieuwe Gemeenteraad voorgesteld. De gemeenteraad van de 18e februari startte met een actuele vraag van fractieleider Geert Van Tieghem. 368 vind-ik-leuks. Tremelo, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant formeel goed te keuren op de gemeenteraad. De verkavelingsaanvraag voorziet 91 nieuwe woongelegenheden en de aanleg van een nieuwe weg die de verkaveling zal ontsluiten naar de Sint-Trudostraat. Brugge Studentenstad Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www. De gemeenteraadsleden kregen vier keuzes voorgeschoteld. BRUGGE - In Brugge wordt de gemeenteraad nu maandag samen geroepen. Wanneer zijn er verkiezingen? Waarvoor dienen verkiezingen? En op wie mag je dan precies gaan stemmen? Gemeenteraad in Wingene: skatepark in Zwevezele krijgt (tijdelijke) camerabewaking. De gemeenteraad stelde haar daartoe aan. Sinds 2019 zetelt hij in de gemeenteraad, politieraad Damme/Knokke-Heist en in de raad van bestuur van Diensten. ” aldus Fractieleider Mercedes Van Volcem (Open Vld) De huidige coalitie neemt […] afmetingen van de oude en nieuwe grafkelder, onmogelijk. Dat werd bekendgemaakt in de gemeenteraad van dinsdag 27 augustus. Huidig burgemeester Renaat Landuyt (SP. 000 toeschouwers en rond het stadion wordt er een park aangelegd. Juridische grond Art. fed. De raad weigerde aanvankelijk het plan goed te keuren, temeer daar speculatief interessante blokken door Stübben voor groenaanleg werden gereserveerd en de stad daardoor Brugge - En of de nood aan een nieuwe voetbaltempel voor Club (en Cercle Brugge) hoog is. Stad Brugge krijgt op 10 extra locaties drinkwaterfonteinen. Daarom ASBEST IN VERPAKKING NAAR CONTAINERPARK Bekijk het professionele profiel van Nicolette Brugge op LinkedIn. A) vanaf april 2017. BRUGGE - Op maandag 29 maart wordt in Brugge terug gemeenteraad gehouden. “Iedereen zal het met mij eens zijn dat een online gemeenteraad niet zo evident is", zegt hij. Brugge - In Brugge is de gemeenteraad met een opmerkelijk incident van start gegaan. De opdrachtencentrale van Brugge ligt qua prijzen op hetzelfde niveau als het raamcontract van Kortrijk. Er zullen de komende dagen wellicht nog heel wat interpellaties ingediend worden. Goossens als gemeenteraadslid en voorzitter CVP-Fractie in gemeenteraad Brugge met stad Brugge en varia. Bart Huysentruyt 15-12-20, 08:54 Laatste update: 15-12-20, 11:00 Brugge (Frans en Engels: Bruges; Duits: Brügge) is de hoofdstad en naar inwonertal grootste stad van de Belgische provincie West-Vlaanderen en van het arrondissement Brugge. Goed nieuws dus dat er nieuwe ontwikkelingen op komst zijn voor een toekomstgerichte ontsluiting. De uitverkoren gemeenteraadsleden mogen zich dan bezighouden met het bedenken van nieuw beleid. Meer informatie vindt u hier. N-VA Brugge-Torhout-Oostkust. Nu maandag gemeenteraad in Brugge. Op 19 december 2017 zijn Jeroen, Pieter-Jan en ikzelf een gemeenteraad gaan bijwonen in Brugge. Lees hier meer over wat er op de agenda staat. Dat stelt Janos Braem voor. v. Dergelijke bussen worden in West-Vlaanderen ook ingezet in stadscentra als Oostende, Kortrijk, Knokke, Ieper en Roeselare. De gemeente ligt op 6,2 km van Brugge en op 11,9 km van Torhout. Meerdere vragen hebben betrekking op Zeebrugge. www. Daar werd een protocolovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het Sint Nieuwe zeesluis Zeebrugge - Groen Brugge kiest voor alternatief 4: Vandammesluis oost met de NX zoals in alternatief 6 26 dec 2017 Onze nieuwjaarswens voor 2018 In 1850 gaf Gailliard in zijn Histoire de Bruges een lijst van 316 straten en pleinen in de stad Brugge binnen de wallen. De nieuwe gemeentelijke organisatie lid van het schepencollege de zittingen van de gemeenteraad bij en stelt het verslag van de zittingen op. Installatievergadering gemeenteraad Brugge. Op de agenda staan 37 punten in open zitting. brugge. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de aanleg van nieuwe wegen, zegt schepen Franky demon. nieuwe gemeenteraad brugge


Nieuwe gemeenteraad brugge